มีโครงงานดีๆมาฝากจ้า

โครงงานวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาทำได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะ ทำแล้วกินได้จริงอร่อยด้วยค่ะ สามารถนำนมโรงเรียนมาทำได้เด็กได้วิธีการทำด้วยน่ะค่ะ
โครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง Yoghurt for house

ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวสุภาวดี ประสมศรี
บทคัดย่อ
โยเกิร์ตเป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่โยเกิร์ตที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีราคาสูง บางครั้งมีลักษณะ ของเนื้อของโยเกิร์ตไม่เนียน รสชาติไม่อร่อยดังต้องการ ผู้ผลิตบางรายก็ใส่วัตถุกันเสียลงไปซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ผู้จัดทำจึงได้คิดหาวิธีการทำโยเกิร์ตด้วยตนเอง เพื่อให้ได้โยเกิร์ตที่มีคุณค่าทางอาหาร ไม่มีสารเจือปนและราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยนำพืชหรือผลไม้พื้นบ้านมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำโยเกิร์ต ซึ่งได้แก่ ฟักทอง เผือก กล้วย ทำให้ได้โยเกิร์ตที่มีรสชาติแปลกใหม่และมีประโยชน์

ที่มาและความสำคัญ
ในปัจจุบันคนเราหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จึงเป็นสิ่งสำคัญของทุกคน ซึ่งโยเกิร์ตคือหนึ่งในอาหารที่คนนิยมรับประทาน เนื่องจาก โยเกิร์ต เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ช่วยในการขับถ่าย ทำให้คนเราอายุยืนอีกด้วย ดังนั้น ผู้จัดทำจึงคิดค้น Yoghurt for house ขึ้น โดยได้นำพืชและผลไม้พื้นบ้านมาผสมเข้ากับโยเกิร์ตซึ่งทั้งสองอย่างมีประโยชน์อยู่แล้ว ดังนั้นจึงทำผู้รับประทานได้รับประโยชน์จากโยเกิร์ต ที่มีรสชาติแปลกไปจากเดิม และยังมีประโยชน์มากกว่าที่เคยรับประทานและราคาก็ถูกกว่าท้องตลาดอีกด้วย

สมมุติฐานของการทดลอง
1.ความพึงพอใจของผู้บริโภคโยเกิร์ตตามท้องถิ่น จะมีมากกว่าโยเกิร์ในท้องตลาด
2.โยเกิร์ตท้องถิ่น สามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 19 C ได้นาน 3 – 5 วัน

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปรต้น คือ โยเกิร์ตรสฟักทอง เผือก และกล้วย
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อโยเกิร์ตรสฟักทอง เผือก และฟักทอง
ตัวแปรที่ต้องควบคุม คือ ระยะเวลาในการต้มนม
ปริมาณหัวเชื้อโยเกิร์ตที่ใช้ในการผสมเข้ากับนม ระยะเวลาในการปล่อยให้จุลินทรีย์ทำปฏิกิริยากับนมจนกลายเป็นโยเกิร์ต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถนำฟักทอง เผือก และกล้วยซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณค่า
2. มีโยเกิร์ตรสชาติใหม่ ที่อร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ไว้รับประทานในบ้าน
2. สามารถเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้
3. เป็นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าหาความรู้

วัสดุ / อุปกรณ์
วัสดุ อุปกรณ์
1. นมสด 500g 1. หม้อขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
2. โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 150g 2. ช้อน
3. น้ำตาล 100g 3. เทอร์โมมิเตอร์
4. นมผง 80g 4. แก้วสะอาด
5. ฟักทองเชื่อม 200g 5. พลาสติกใส
6. กล้วยตาก 200g 6. หนังยาง
7. เผือกเชื่อม 200g
8. น้ำเปล่า 2000g

วิธีการทำ
1. ต้มนมปริมาณ 500g ในหม้อขนาด 15 cm โดยใช้วิธี Water bath ใส่น้ำ ปริมาณ 2000g ต้มให้น้ำเดือด 100 C
2. เมื่อนมมีอุณหภูมิ 95 C ให้ละลายนมผงลงในนม และต้มต่อเป็นเวลา 5 นาที
3. ยกหม้อนมลง ลดความร้อนของนมโดยใช้น้ำเย็นไหลผ่าน ภาชนะที่ใช้ต้มนม จนอุณหภูมิของนมอยู่ที่ประมาณ 45 C
4. เทโยเกิร์ตรสธรรมชาติ 150g ลงไปในนม คนให้เข้ากัน
5. เติมน้ำตาลปริมาณ 100g
6. ตักฟักทอง เผือก และกล้วยที่เชื่อมแล้ว ลงในแก้วและเทโยเกิร์ตใส่ตามลงไป
7. นำพลาสติกใสคลุม แล้วนำหนังยางมารัดที่ปากแก้วบ่มทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 6-8 ชั่วโมง จะได้โยเกิร์ตตามต้องการ

สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองทำโยเกิร์ตโดยใช้นมเป็นส่วนผสมหลักแล้วใช้ผลไม้ที่มีในท้องถิ่นมาเป็นส่วนผสมในการทำโยเกิร์ตเพื่อเพิ่มรสชาติ และคุณค่าทางอาหาร พบว่าโยเกิร์ตที่ได้มีรสชาติที่ดี และมีประโยชน์ใกล้ เคียงกับโยเกิร์ตที่มีขายตามท้องตลาด และมีราคาที่ถูกกว่าโยเกิร์ตทั่วไป โยเกิร์ตที่ผ่านการบ่มอุณหูมิ 30-32 ํC จะสามารถเก็บรักษาได้นาน 3 – 5 วันในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 19 ํC นอกจากนั้นเรายังได้ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลไม้ในท้องถิ่นให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น และจากการสำรวจความชอบของผู้บริโภคพบว่าผู้บริโภคจำนวน 40 คน จะมีความชอบด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส และรสชาติโดยรวมอยูที่ระดับค่อนข้างมากและมาก ส่วนการเปรียบเทียบระหว่างโยเกิร์ตตามท้องตลาด และ Yoghurt for house พบว่าผู้บริโภคจะชอบ Yoghurt for house มากกว่า

ข้อเสนอแนะ
1. ถ้าต้องการให้โยเกิร์ตมีความข้นมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับประมาณนมผงที่ใส่ลงไป
2. ควรใช้วิธี Water bath เพื่อไม่ให้นมมีกลิ่นเหม็นไหม้ อุณหภูมิในการต้มนมไม่ควรเกิน 95 C
3. ความเปรี้ยวของโยเกิร์ตขึ้นอยู่กับการบ่ม หากปล่อยทิ้งไว้ใน อุณหภูมิห้องเป็นเวลานานก็จะยิ่งมีรสเปรี้ยวมากขึ้น เพราะจุลินทรีย์จะ เจริญเติบโตมาก
4. ถ้าหากต้องการหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ให้นำโยเกิร์ตไปแช่ไว้ในตู้เย็น
5. ควรเก็บรักษาโยเกิร์ตไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 19 C โยเกิร์ตจะอยู่ได้นาน 3-5 วัน
6. ควรเก็บหัวเชื้อเพื่อใช้ในครั้งต่อไป

Advertisements

เกี่ยวกับ krutook11

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองสะเดา อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา สพป.นม. 6
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s